Domov > Správy > Industry News

Aké sú požiadavky na návrh a výrobu vodičov termočlánkov

2021-10-12

Vďaka výberu a používaniu prístrojov na meranie teploty môže spĺňať aplikáciu vysokoteplotných zariadení v rôznych oblastiach. Z celkového výkonu je však zrejmé, že použitý drôt termočlánku má dôležité súčasti, medzi ktoré patrí teplota a prostredie. Prostredie je odlišné, takže v procese návrhu obvodu je potrebné vziať do úvahy skutočné podmienky aplikácie a prostredie.

Pri konštrukcii a použití mnohých prístrojov na meranie teploty bola prenosová linka prístroja vedecky a rozumne navrhnutá podľa skutočných požiadaviek. Po prvé, bolo vzatých do úvahy mnoho rôznych skutočných problémov, vrátane teploty, pevnosti a pružnosti. Štruktúra vonkajšieho pozorovania je jednoduchá, ale pri vnútornom výskume a návrhu obvodu je potrebné splniť rôzne problémy v aplikácii, aby vodič termočlánku spĺňal požiadavky na používanie a zlepšila citlivosť prenosu údajov. , a vyhnite sa procesu použitia Došlo ku skratu a poškodeniu vonkajších faktorov.

Vďaka správnemu výberu a spôsobu použitia je možné prístroj na meranie teploty dobre používať. V procese výberu a porozumenia drôtu termočlánku môže užívateľ vidieť, že má určitý ohybový výkon a môže zabrániť vonkajším faktorom. Aby sa zabránilo prerušeniu a skratu vedenia, závislé aplikačné údaje závisia predovšetkým od vedenia pre prenos, takže návrh ochrannej vrstvy vedenia je obzvlášť dôležitý.

Pretože je prístroj na meranie teploty relatívne citlivou súčasťou, môže pri použití vyhovovať údajom z vysokoteplotných zariadení a môže spĺňať problémy s aplikáciou vysokoteplotných prostredí. To isté platí pre konštrukciu a použitie termočlánkových vodičov, aj keď nezahŕňa aplikačné prostredie s extrémne vysokými teplotami. Na celok ale bude pôsobiť určitá teplota, preto sú veľmi dôležité aj materiály použité pri výrobe linky.