Domov > Správy > Industry News

Znalosť termočlánku a bezpečnostného elektromagnetického ventilu plynového sporáka

2021-09-08

Križovatka (hlava) termočlánku je umiestnená do vysokoteplotného plameňa a generovaná elektromotorická sila je pridaná do cievky bezpečnostného solenoidového ventilu inštalovaného na plynovom ventile dvoma drôtmi. Sacia sila vytváraná solenoidovým ventilom absorbuje kotvu v solenoidovom ventile, takže plyn prúdi do dýzy plynovým ventilom.

Ak plameň z náhodných dôvodov zhasne, elektromotorická sila generovaná termočlánkom zmizne alebo takmer zmizne. Nasávanie solenoidového ventilu tiež zmizne alebo veľmi slabne, armatúra sa uvoľní pôsobením pružiny, gumový blok inštalovaný na jeho hlave zablokuje plynový otvor v plynovom ventile a plynový ventil sa zatvorí.

Pretože elektromotorická sila generovaná termočlánkom je relatívne slabá (iba niekoľko milivoltov) a prúd je relatívne malý (iba desiatky miliampérov), je nasávanie cievky bezpečnostného elektromagnetického ventilu obmedzené. Preto v okamihu zapálenia musí byť hriadeľ plynového ventilu stlačený, aby armatúra pôsobila vonkajšou silou v axiálnom smere, aby sa armatúra mohla absorbovať.

Nová národná norma stanovuje, že otváracia doba bezpečnostného elektromagnetického ventilu je 15 s, ale spravidla ju výrobcovia regulujú do 3 až 5 s. Čas uvoľnenia bezpečnostného solenoidového ventilu je do 60 s podľa národnej normy, ale spravidla ho výrobca riadi do 10 až 20 s.

Existuje aj takzvané zapaľovacie zariadenie „nulové druhé spustenie“, ktoré využíva predovšetkým bezpečnostný elektromagnetický ventil s dvoma cievkami a do oneskorovacieho obvodu je pripojená novo pridaná cievka. Počas zapaľovania obvod oneskorenia generuje prúd, ktorý udržuje solenoidový ventil v zatvorenom stave niekoľko sekúnd. Týmto spôsobom, aj keď používateľ okamžite uvoľní ruku, plameň nezhasne. A zvyčajne sa spoliehajte na inú cievku kvôli bezpečnostnej ochrane.

Inštalačná poloha termočlánku je tiež veľmi dôležitá, aby sa plameň počas spaľovania mohol dobre upiecť k hlave termočlánku. V opačnom prípade termoelektrický EMF generovaný termočlánkom nestačí, nasávanie cievky bezpečnostného elektromagnetického ventilu je príliš malé a kotva nemôže byť absorbovaná. Vzdialenosť medzi hlavou termočlánku a požiarnym krytom je spravidla 3 ~ 4 mm.